chłopiec trzymający komórkę

Krótkowzroczność to rodzaj wady wzroku charakteryzującej się niewyraźnym widzeniem z większych odległości (np. z tablicy w szkole). Najczęściej krótkowzroczność u dziecka pojawia się, ponieważ długość jego gałki ocznej rośnie ponad normę.

Krótkowzroczność u dzieci z czasem staje się coraz większa

Niestety krótkowzroczność u dzieci często stopniowo się pogłębia i z roku na rok okulary są coraz grubsze i cięższe. Jeśli wada pojawiła się na początku edukacji szkolnej, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że w dorosłym wieku dziecko będzie miało wysoką krótkowzroczność, która może już poważnie zagrażać jego widzeniu.

Im większa krótkowzroczność, tym większe ryzyko powikłań

Jak wskazują badania, wysoka krótkowzroczność wiąże się z ryzykiem rozwoju wielu poważnych chorób okulistycznych takich jak jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki czy degeneracja plamki żółtej związana z postępującą krótkowzrocznością. Więcej informacji: Raport WHO

CO WYWOŁUJE KRÓTKOWZROCZNOŚĆ U DZIECI?

Geny

Mimo że wciąż nie poznano dokładnie mechanizmów wywołujących krótkowzroczność u dzieci to wiadomo, że jednym z czynników ryzyka jest dziedziczność, ale gen, który jest za to odpowiedzialny, nie został jeszcze odkryty.

Szacuje się, że u dziecka, którego jedno z rodziców jest krótkowzroczne, ryzyko pojawienia się wady jest większe niż u dziecka bez obciążeń genetycznych, a w przypadku, gdy oboje rodzice są krótkowzroczni, ryzyko rozwinięcia się wady wzrasta znacząco.

Zmiana stylu życia

Na przestrzeni ostatnich 50 lat obserwuje się wzrost występowania krótkowzroczności u osób na całym świecie. W przypadku krajów azjatyckich mówi się już nawet o epidemii krótkowzroczności. Naukowcy podkreślają, że zwiększenie częstotliwości rozwoju krótkowzroczności związane jest ze współczesnym stylem życia.

Okazuje się, że krótkowzroczność częściej pojawia się u mieszkańców miast, którzy spędzają dużo czasu, czytając z bliskich odległości a mniej na świeżym powietrzu. Ponadto, częstotliwość występowania wady zwiększa się proporcjonalnie do posiadanego wykształcenia, tj. im wyższe wykształcenie, tym większe ryzyko rozwinięcia się wady krótkowzrocznej.

CZY MOŻNA PRZECIWDZIAŁAĆ POGŁĘBIANIU SIĘ KRÓTKOWZROCZNOŚCI?

soczewki ortokorekcyjne dla śpiącego chłopca

TAK!

Na szczęście jest kilka sposobów o potwierdzonej skuteczności, dzięki którym można wpłynąć na spowolnienie tempa rozwoju wady.

Regularne badania wzroku

Przynajmniej dwa razy w roku kontroluj wzrok dziecka. Tylko w ten sposób można wykryć wczesne objawy nieprawidłowego funkcjonowania jego układu wzrokowego. Im wcześniej zostaną wdrożone odpowiednie sposoby postępowania z krótkowzrocznością, tym większe szanse na efektywne hamowanie pogłębiania się wady, a tym samym zmniejszenie ryzyka ewentualnych zaburzeń z nią związanych.

Ekspozycja na naturalne światło dzienne (przynajmniej 2 godziny dziennie)

Okazuje się, że naturalne światło ma dobroczynny wpływ na zatrzymanie biochemicznych zmian w oku prowadzących do pojawienia się wady. Najnowsze badania wskazują, że dzieci, które więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu, są mniej podatne na rozwój krótkowzroczności.

Soczewki kontaktowe i terapia atropiną

Istnieją także wiarygodne dowody na to, że terapie, które wywołują zmiany w strukturze gałki ocznej minimalizujące wysiłek oka, wpływają na zatrzymanie rozwoju i pogłębiania się wady. Są to:

Więcej informacji:

Epidemiologia i leczenie krótkowzroczności na świecie

Okularnicy w natarciu

Dodaj komentarz