SOCZEWKI SZTYWNE

  • soczewki miniskleralne
  • soczewki hybrydowe
  • soczewki do stożka rogówki
  • soczewki korygujące dużą krótkowzroczność lub nadwzroczność
  • soczewki korygujące duży astygmatyzm

SOCZEWKI MIĘKKIE